Volume 110A/B 1446 WJ - Purmerend

Bedrijfscertificering F-Gassen

Bedrijfscertificering F-Gassen

Met ingang van 1 januari 2010 is bedrijfscertificering volgens het F-Gassenbesluit een wettelijke verplichting en dient vanaf 1 juli 2011 volledig te zijn ingevoerd in de branche van koeltechnische bedrijven.

Met ingang van 12 september 2017 heeft Koel-MY dit bedrijfscertificaat F-Gassenregeling voor ondernemingen conform BRL100 versie 1.2 mogen ontvangen.
Dit houdt in dat wij alle koelinstallaties met een koudemiddelinhoud van < 5 ton en >= 500 ton CO2 equivalent mogen installeren en onderhouden.

Certificaat Erkend Leerbedrijf

Sinds februari 2009 hebben wij het Certificaat Erkend leerbedrijf mogen ontvangen. Wij kunnen plaats bieden voor leerlingen in de BOL/BBL opleidingen.