Nieuws

Via deze pagina proberen wij u regelmatig te informeren

Subsidieregeling (Energie Investeringsaftrek) EIA

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 55% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst.
Als aan alle door de overheid gestelde voorwaarden wordt voldaan en de aanvraag binnen 3 maanden na het geven van de opdracht is gedaan, kan het gehele systeem inclusief montage, leidingwerk en de verder benodigde materialen in aanmerking komen voor deze fiscale maatregel.

Voor meer informatie omtrent de Energie Investeringsaftrek kunt u contact opnemen met uw accountant of u wenden tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen of 088 - 042 42 42)

Uitfasering R22
De uitfasering van het koudemiddel R22 zal op 01-01-2015 worden beŽindigd. Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan om het koudemiddel R22 dan wel gemengde koudemiddelen met R22 te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden zoals het bijvullen van een koelinstallatie. Een r22 systeem kan dus bij lekkage die ontstaat na deze datum niet meer gerepareerd worden.

De manier van uitfasering is in verschillende stappen officieel vast gelegd in een Europese verordening onder nummer 2037/2000 en verplicht hiermee iedere EU lidstaat tot het verbieden van o.a. R22. Doordat de verordening, sinds de start in 2000, meerdere keren is aangepast is het officieel nummer van de verordening komen te vervallen. De meest recentste verordeningen document nummer is 1005/2009.

R22 uitfaserings termijnen
1 januari 2001
Vanaf deze datum is het verboden om nieuwe installatie's die zijn uitgevoerd met R22 te plaatsen.
Medio 2009
Koudemiddel producenten stoppen met het produceren van R22 om restanten op te maken.
1 januari 2010
Vanaf deze dag is het verboden om nieuw geproduceerde (maagdelijke) R22 te gebruiken voor reparatie of onderhoud. Wel mag er nog gebruik worden gemaakt van gerecyclede en geregenereerde R22.
1 januari 2015
Vanaf deze is het in zijn geheel verboden om R22 te gebruiken voor welk doeleinde dan ook. Wanneer uw koelinstallatie zoals een airconditioner of koelcel na deze datum defect raakt, kan deze niet meer gerepareerd worden met R22 en zal dus moeten worden vervangen of dient het systeem geretrofit te worden.

Bedrijfscertificering F-Gassen
Met ingang van 1 januari 2010 is bedrijfscertificering volgens het F-Gassenbesluit een wettelijke verplichting en dient vanaf 1 juli 2011 volledig te zijn ingevoerd in de branche van koeltechnische bedrijven.

Met ingang van 12 september 2017 heeft Koel-MY dit bedrijfscertificaat F-Gassenregeling voor ondernemingen conform BRL100 versie 1.2 mogen ontvangen.
Dit houdt in dat wij alle koelinstallaties met een koudemiddelinhoud van < 5 ton en >= 500 ton CO2 equivalent mogen installeren en onderhouden.

Certificaat Erkend Leerbedrijf
Sinds februari 2009 hebben wij het Certificaat Erkend leerbedrijf mogen ontvangen. Wij kunnen plaats bieden voor leerlingen in de BOL/BBL opleidingen.